Month: February 2019

Hầu hết mọi người đều không thật sự hiểu rõ LGBT là gì?

Khi cơ thể phát triển, đôi khi bạn cảm thấy những rối loạn trong sinh lý, và nghĩ rằng mình là LGBT, nhưng LGBT là gì , bạn có thật sự hiểu rõ không?

Khi chúng ta lớn dần theo thời gian, cơ thể bắt đầu phát triển thì kèm theo đó là sự thay đổi về mặt cảm xúc. Chúng ta không hiểu rõ về những cảm xúc trong bản thân mình, ai cũng có thể thuộc về thế giới LGBT. Thử cùng lagithe.info tìm hiểu xem nhé.

(more…)